با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق تجارت،دکترجعفری(تدریس،نکته گویی،تست زنی)

حقوق تجارت (تدریس،نکته گویی،تست زنی)

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

کل ساعت

شهریه

حقوق تجارت

دکتر فیض اله جعفری

پنجشنبه 15-20

70

8/400/000تذکر؛یک ساعت اول هرجلسه به آموزش تست زنی مباحث هفته گذشته اختصاص پیدا می کند


برچسب ها: حقوق تجارت(تدریس , نکته گویی , تست زنی)