با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آ.د.کیفری،دکترمهابادی (تدریس،نکته گویی،تست زنی)تکدرس آیین دادرسی کیفری
(تدریس،نکته گویی،آموزش تست زنی)


نام درس

نام استاد

روز

ساعت

کل ساعت

شهریه

آ.دادرسی کیفری

دکتر مهابادی

چهارشنبه 8:30-13:30

50

720/000
تذکر؛یک ساعت اول هرجلسه به آموزش تست زنی مباحث هفته گذشته اختصاص پیدا می کند


برچسب ها: دوره تکدرس آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون وکالت 98