با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حقوق جزا، دکترکامفر (تدریس،نکته گویی،تست زنی)تکدرس حقوق جزا (تدریس،نکته گویی،آموزش تست زنی)

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

کل ساعت

شهریه

حقوق جزا

دکتر کامفر

یکشنبه 13-18

130

1/100/000
تذکر؛یک ساعت اول هرجلسه به آموزش تست زنی مباحث هفته گذشته اختصاص پیدا می کند


برچسب ها: دوره تکدرس حقوق جزا ویژه آزمون وکالت 98