با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره جامع داوری

دوره جامع داوری

مدرس دوره:

جناب آقای دکتر مسعود منشدی (وکیل پایه یک دادگستری، مدیر عامل مؤسسه حقوقی و داوری سیمای


وکیل ایرانیان، مدرس دانشگاه)         🔵   سرفصل های کلی کارگاه:


Øمفهوم داوری و تمیز آن از مفاهیم مشابه

Øموافقتنامه داوری، اوصاف و انواع آن

Øاقسام داوری

Øارکان تشکیل داوری

Øشرایط و موانع داور

Øاجرت داوری

Øنقش دادگاه در تشکیل و تعیین داوری

Øحقوق و وظایف داوران در جریان رسیدگی

Øشیوه و تشریفات رسیدگی از طریق داوری

Øصدور و اجرای رأی داور

Øطریقه اعتراض و ابطال رأی داور

مخاطب دوره:

üکارآموزان وکالت و وکلا

üمشاوران حقوقی

üداوران

üمدیران و کارشناسان حقوقی سازمان‌ها و شرکت‌ها

 

üدانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

مدت دوره:

8 ساعت


زمان دوره:

پنجشنبه 98/06/28


 

ساعت: 17-9

شهریه:

2.000.000 ریال

شرایط تخفیف:

v در صورت ثبت نام قطعی تا تاریخ 98/06/17 شهریه ی دوره 1.700.000 ریال خواهد بود.

________________________________________________

⚫️ جهت ثبت نام با شرایط تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید:

02166414848 داخلی 142

⚫️ همراه با ارائه گواهینامه رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

⚫️ جهت صدور گواهینامه به همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 و اصل کارت ملی در روز تشکیل کارگاه الزامی است.

 

 
برچسب ها: دوره جامع داوری