با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97

«آیین دادرسی مدنی»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،چهارشنبه 30 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.
«اصول فقه»


اولين جلسه کلاس اصول فقه از دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،سه شنبه 29 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر حسین پور تدریس می شود.
«آیین دادرسی کیفری»


اولين جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،دوشنبه 28 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.

«حقوق مدنی»


اولين جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،جمعه 25 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس دو روزه بوده به مدت 20 ساعت که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.
«حقوق تجارت»


اولين جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه آزمون وکالت 97 از ساعت 10 بامداد امروز،پنجشنبه 24 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.

برچسب ها: دوره پنجم آموزش تست زنی ویژه وکالت 97