با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر همایش موفقیت در آزمون ارشد98

همایش فوق شامل 6 پلان بود که در اپتدا پلان جزا را دکتر تبریزی پلان خصوصی را دکتر مظاهری و جناب زارعی،پلان تجارت بین الملل جناب آقای رضایی رتبه 3 و پلان حقوق بین الملل را جناب آقای صارمی رتبه 2 حقوق بین الملل و خانم میر سعیدی رتبه 26 حقوق بین الملل و درپایان پلان حقوق بین الملل اقتصادی و عمومی را جناب آقای طاهری و زاده نجف رتبه های 26 و 14 عنوان نمودند.برچسب ها: تصاویر همایش موفقیت در آزمون ارشد98