با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس آیین دادرسی کاربردی ویژه قبولی آزمون وکالت 96/دکتر عمروانی

«آیین دادرسی مدنی»

کلاس آیین دادرسی مدنی کاربردی توسط استاد برجسته دکتر عمروانی در روز دوشنبه 96/11/30 از ساعت 14 برگزار شد.
اهم مطالب:
1-نکات مربوط به قبل از پذیرش پرونده وقبل از تنظیم دادخواست

2-نحوه تنظیم دادخواست

3-دفاعیات جلسه اول دادگاه

4-مطالعه پرونده

این کلاس به مدت 30 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


جهت دانلود فایل صوتی وتصویری کلاس به کانال موسسه

@chatredanesh 

مراجعه نماییدبرچسب ها: آیین دادرسی کاربردی ویژه قبولی آزمون وکالت 96