با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل برگزاری کلاس دوره دوم ویژه آمادگی آزمون وکالت 97


«حقوق تجارت»


دکتر قربانی از ساعت 13:30 امروز، پنجشنبه 96/11/26 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، حقوق تجارت را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 45 ساعت برگزار می گردد و تا ساعت 20:30 امشب ادامه دارد.


«اصول فقه»


استاد سمیع پوراز ساعت 8 بامداد امروز، پنجشنبه 96/11/26 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، اصول فقه را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 45 ساعت برگزار می گردد و تا ساعت 13 ادامه دارد.
«آیین دادرسی کیفری»


دکتر کامفراز ساعت 15 امروز، چهارشنبه 96/11/25 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، آیین دادرسی کیفری را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 70 ساعت برگزار می گردد و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.
«حقوق مدنی»


استاد شعبانی از ساعت 8:30 الی 14:30 امروز، چهارشنبه 96/11/25 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، حقوق مدنی را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 130 ساعت برگزار می گردد.

«آیین دادرسی مدنی»


دکتر عمروانی از ساعت 14:30 الی 20 امروز، سه شنبه 96/11/24 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، آیین دادرسی مدنی را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 70 ساعت برگزار می گردد.«حقوق جزا»


دکتر زارع از ساعت 8 الی 14 امروز، سه شنبه 96/11/24 در دوره دوم جامع برای داوطلبان آزمون وکالت 97، حقوق جزا را تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 120 ساعت برگزار می گردد.

برچسب ها: دوره دوم جامع ویژه آزمون وکالت 97