با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی قوانین خاص حقوقی و جزایی آموزش تست زنی ویژه وکالت 96/ دکتر ضرابی و عباس زاده

«قــوانیـــن خاص جزایی»

تدریس تست زنی قوانین خاص جزایی توسط آقای دکتر عباس زاده مربوط به دوره چهارم آموزش تست زنی ویژه وکالت96 از ساعت 15 امروز شروع شده و تا ساعت 20 به طول خواهد انجامید.

«قــوانیـــن خاص حقوقــی»

ســرکار خانم دکتـر ضرابـی از ساعت 9صبح امروز پنجشنبه 96/08/25 با حضور در کلاس، تدریس تست زنی قوانین خاص حقوقی را برای داوطلبان آزمون وکالت96 آغاز نموده اند. این کلاس که از دوره چهارم آموزش تست زنی ویژه وکالت 96 می باشد تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت.
برچسب ها: تصاویر و فایل صوتی چهارمین دوره آموزش تست زنی برای داوطلبان آزمون وکالت 96