با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


«حقوق جزا»


 کلاس مرور، جمع بندی و نکته گویی حقوق جزا از ساعت 14 امروز چهارشنبه 96/7/5 با تدریس آقای دکتر زارع آغاز شده است که تا 20 شب تداوم دارد. این کلاس که از دوره 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی ویژه داوطلبان آزمون وکالت 96 می باشد، به مدت 42 ساعت در روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت 14 تا 20 تشکیل می شود.همچنین مرور، جمع بندی و نکته گویی قوانین خاص جزایی نیز توسط آقای دکتر زارع به مدت 10 ساعت روزهای شنبه از ساعت 15 الی 20 برای داوطلبان آزمون وکالت96، انجام می پذیرد.

 دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


«آیین دادرسی مدنی»


آقای دکتر عمروانی، مرور، جمع بندی و نکته گویی درس آیین دادرسی مدنی، از دوره 45 روزه مرور،جمع بندی و نکته گویی ویژه آمادگی وکالت 96را از ساعت 8:30 امروز چهارشنبه 96/7/5، آغاز نموده اند که تا ساعت 13:30 به طول می انجامد. مدت این کلاس 30 ساعت بوده و روزهای چهارشنبه هر هفته تشکیل می شود.


دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


«حقوق تجارت»


استاد ارشدی از ساعت 14 امروز(سه شنبه96/07/04)، تدریس مرور، جمع بندی و نکته گویی حقوق تجارت از دوره 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی را برای شرکت کنندگانی که داوطلب شرکت در آزمون وکالت 96 می باشند، آغاز کرده اند که تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. مدت این کلاس 36 ساعت و روزهای سه شنبه هر هفته ساعت 14 تا 20 برگزار می شود.
دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


«آیین دادرسی کیفری»


کلاس مرور، جمع بندی و نکته گویی آیین دادرسی کیفری با حضور آقای دکتر عباس زاده و از ساعت 8 صبح امروز سه شنبه 96/07/04 تشکیل گردیده و تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت. این کلاس که به مدت 30 ساعت روزهای سه شنبه برگزار می گردد، بخشی از هفتمین دوره 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی ویژه داوطلبان آزمون وکالت 96 می باشد.دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


« حقوق مدنی و قوانین خاص حقوقی»


از ساعت 14 دوشنبه 96/07/03 (امروز) استاد شعبانی، مرور، جمع بندی و نکته گویی حقوق مدنی و قوانین خاص حقوقی را برای داوطلبان آزمون وکالت 96 آغاز کرده اند که تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. این کلاس به مدت 54 ساعت در روزهای دوشنبه هر هفته در ساعات 14 تا 20 برگزار می شود.
دوره هفتم ( 45 روزه مرور، جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96


«اصول فقه»


قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت 96

استاد بنی صدر از ساعت 8 صبح امروز با حضور در کلاس مرور، جمع بندی و نکته گویی اصول فقه، آغازگر هفتمین دوره کلاس های مرور، جمع بندی و نکته گویی ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت 96 هستند. این کلاس که مدت آن 24 ساعت می باشد روزهای دوشنبه از 8 صبح الی 13 تشکیل می گردد.

برچسب ها: دوره هفتم ( 45 روزه مرور , جمع بندی و نکته گویی) ویژه آزمون وکالت96