با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
موسسه چتردانش «حامی نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور استان تهران»

موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش


«حامی نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور استان تهران»


مرکز همایش های دانشگاه پیام نور استان تهران از ساعت 10  بامداد روز دوشنبه بیست و هفتم شهریورماه سال جاری و در آستانه از راه رسید ماه مهر و فصل گشایش مراکز آموزشی، شاهد گردهمایی گروه بسیاری از دانشجویان رشته حقوق به همراه خانواده هایشان بود که با اشتیاق فراوان در نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور استان تهران حضور یافته بودند.

برگزاری این مراسم که تا ساعت 17 تداوم داشت و با شور و گرمی ویژه ش به خاطره یی ماندگار در یاد مهمانان و دانشجویان بدل گردید، با حمایت های مالی و تدارکاتی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، حامی همیشگی فعالیت های فرهنگی-اجتماعی- در سطح دانشگاهی، امکان یافت؛ حرکتی که مورد تایید و تقدیر مدیران ارشد دانشگاه پیام نور و رضایتمندی دانشجویان قرار گرفت.برچسب ها: موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش «حامی نخستین جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور استان تهران»