با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
چند قدم مانده به صبح موفقیت "آزمونک چتردانش"

نیم نگاهی به روزشمار سایت چتردانش، یادمان می آورد که فرصتی نمانده تا صبح آزمون وکالت96.
می دانید و می دانیم که برخی از مشتاقان ردای وکالت ، خویشتن خویش را چندان آماده و مهیای این آزمون می دانند و هراسی به دل دارند برای واپس ماندن از صف مدعیان قبولی و ملبس شدن به جبه یاری رسانی به جویندگان عدالت.
و. . . ما با شناخت و درک کامل این دلشوره ها ، اندیشه کرده ایم برای فعال سازی "ذهن" هایی که هول "کم دانستن"، موجی منفی را در چما خم لایه های خاکستری مغزشان ، مواج کرده است.
" آزمونک چتردانش"، طرحی نو است برای "پویندگی" و مرور دانسته هایی که ثبت لوح حافظه کرده اید و می پندارید که نمی دانید.
با حضور در گروه " آزمونک چتردانش" در کانال تلگرامی موسسه و پاسخگویی به شش سوال از شش درس آزمون وکالت که روزانه برایتان طرح می شود و مشاهده پاسخ های صحیح آن در ساعت 18 همان روز ، به "پویایی" ذهن خود و باور "می دانم پس قبول می شوم" دست یابید و نقطه های کور در دانش حقوقی تان را شناسایی و به حذف آن ها توانا شوید.
وعده ما هر روز ساعت 10 صبح در گروه "آزمونک چتردانش" تلگرام موسسه .
فراموش نکنیم که فقط چند قدم مانده به صبح موفقیت.

برچسب ها: آزمون وکالت