با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۱


منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

حقوق بین‌الملل

نام درس

نام منابع درسی (فارسی یا انگلیسی)

نام مولف/ مترجم

ملاحظات

نام ناشر

تعداد

 

واحد

کد درس

حقوق بین‌الملل اسلامی

فقه سیاسی، حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام

عباسعلی عمید زنجانی

از فصل ۲ تا آخر کتاب مطالعه شود.

سمت

۲

۱۲۲۳۰۸۶

حقوق دریاها

حقوق بین‌الملل دریاها

یوشیفومی تاناکا/ آرمین طلعت

از بخش اول گفتار۲ ، ۳، ۴، ۵، ۶ از بخش دوم گفتار ۱۳ تا ابتدای ضمیمه مطالعه شود.

موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، جاودانه

۲

۱۲۲۳۰۸۷

نظام بین‌المللی حقوق بشر

حقوق بشر

کریستیان تاموشات/ حسین شریفی طراز کوهی

فصل های ۳، ۴، ۵، ۶، ۹ و ۱۳ مطالعه شود.

میزان

۲

۱۲۲۳۰۹۲

سازمانهای بین‌المللی

حقوق سازمانهای بین‌المللی

ابراهیم بیک زاده

بخش سوم و چهارم و پنجم از عنوان اول و بخش دوم از عنوان دوم تا ابتدای سایر ارکان ملل متحد مطالعه شود.

مجد

۲

۱۲۲۳۰۹۶

حقوق جزا و جرم شناسی

نام درس

نام منابع درسی (فارسی یا انگلیسی)

نام مولف/ مترجم

ملاحظات

نام ناشر

تعداد

 

واحد

کد درس

حقوق جزای عمومی ۱

جایگزین های زندان یا مجازات های  بینابین(با آخرین اصلاحات- ویراست دوم)

محمد آشوری

از بخش دوم مجازات زندان و جایگزینهای نوین آن تا ابتدای فصل نهم درمان مطالعه شود.

مرکز نشر جهش۱۳۹۸

۲

۱۲۲۳۱۰۶

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

رجب گلدوست

از صفحه ۱۴۸ تا آخر کتاب         مطالعه شود.

جنگل

۲

۱۲۲۳۱۰۹

حقوق جزای بین‌الملل

حقوق جزای بین‌الملل

مهدی مؤمنی- مژگان رامین نیا

دانشگاه پیام نور

۲

۱۲۲۳۱۱۹

حقوق جزای اختصاصی۱

حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص

میر محمد صادقی

فصل های ۳ ، ۵ و ۶ حذف می باشد.

میزان

۲

۱۲۲۳۱۷۹

حقوق خصوصی

نام درس

نام منابع درسی (فارسی یا انگلیسی)

نام مولف/ مترجم

ملاحظات

نام ناشر

تعداد

 

واحد

کد درس

حقوق مدنی ۱

سقوط تعهدات

شهیدی

از ابتدای کتاب تا ابتدای پرسشها      مطالعه شود.

مجد

۲

۱۲۲۳۱۴۵

آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم

عبداله شمس

از فصل ۳ تا ابتدای فهرست تحلیلی عنوان مطالعه شود.

دراگ

۲

۱۲۲۳۱۴۳

حقوق تجارت

مباحث تحلیلی از حقوق تجارت(اوراق تجاری، بورس و اوراق بهادار، حق کسب یا پیشه یا تجارت)

ابراهیم عبدی پور

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

۲

۱۲۲۳۱۴۲

داوری های بین‌المللی

داوری تجاری بین‌المللی

عبد‌الحسین شیروی

فصل های ۱، ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ مطالعه شود.

سمت

۲

۱۲۲۳۱۵۲

فقه و مبانی حقوق اسلامی

نام درس

نام منابع درسی (فارسی یا انگلیسی)

نام مولف/ مترجم

ملاحظات

نام ناشر

تعداد

 

واحد

کد درس

زبان خارجی

Encyclopedia of Islam Essays on Major Concepts

سعید سبزیان ،جمال نیکدست

پنج عنوان از عناوین مقالات فقهی شامل:

 

۱احکام (از ابتدای صفحه ۹ تا پایان همان صفحه)،

۲عقد (از ابتدای صفحه ۲۸ تا پایان صفحه ۳۳)،

۳ – بیع (از ابتدای صفحه ۹۷ تا پایان صفحه ۱۰۲)،

۴–  فتوا (از ابتدای صفحه ۱۷۸ تا پایان صفحه ۱۸۳)،

۵فقه (از ابتدای صفحه ۱۸۴ تا پایان صفحه ۲۰۱) مطالعه شود. .

آدنا

۲

۱۲۱۲۲۴۹

فقه استدلالی ۱

کتاب‌المکاسب (متن عربی)

شیخ مرتضی انصاری

از ابتدای کتاب‌البیع تا تنبیهات‌المعاملاه مطالعه شود.

دارالحکمه (علامه) -یا یکی از چاپ های موجود

۴

۱۲۲۰۳۶۹

آیات‌الاحکام

کنزالعرفان فی فقه‌القرآن

فاضل‌المقدادابن عبداﷲ‌السیوری

مبحث “ کتاب‌المکاسب “ از ابتدا تا پایان مبحث دین ( یعنی تا ابتدای بحث انواع توابع دین— ‌النوع‌الاول : رهن ) و

 

مبحث “ کتاب‌النکاح “، از ابتداء تا پایان ( به استثنای دو مبحث کوتاه “ فی اباحه‌المتعه “ و “ نکاح‌الاماء “ ) ، مطالعه شود.

موسسه‌النشر‌الاسلامی قم یا یکی از چاپ های موجود

۲

۱۲۲۰۳۷۰

قواعدفقه ۱

قواعد فقه ۱

اکرم عبداﷲ پور

‐‐‐

دانشگاه پیام نور

۲

۱۲۲۰۳۷۳

 

برچسب ها: منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق فراگیر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۱