با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر وفايل صوتی کلاس استعداد شغلی ویژه آمادگی آزمون قضاوت شورای حل اختلاف


کلاس تحلیلی استعداد شغلی

استاد قوی پنجه ،مدرس استعداد شغلی ،طی 30 ساعت و در شش هفته از ساعت 15 الی 20 روز های چهارشنبه ،این درس را برای داوطلبان شرکت در آزمون قضاوت 96 ویژه شورای حل اختلاف ، تدریس می نمایند. اولین جلسه این کلاس از ساعت 15 امروز چهارشنبه 96/03/24 تشکیل گردیده که تا ساعت 20 به طول خواهد انجامید.


برچسب ها: کلاس تحلیلی استعداد شغلی