با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سال نو ...اندیشه نو ... کتاب نو ...مجموعه قوانین تحریری با ویژگی های ممتاز

سال نو ...اندیشه نو ... کتاب نو مجموعه قوانین تحریری با ویژگی های ممتاز

بنیان فکری موسسه چتردانش براین پایه استوار است که با آغاز هرسال تازه ،«ایده یی نو » در پهنه خدمات آموزشی را به مخاطبین خویش ارایه نماید.و... در این سال نیز چنین کرده و تازه ترین اندیشه فرهنگی خود را به نخستین روز از بهار کتاب و آغاز به کار سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، به دانش پژوهان و پویندگان علم حقوق ،پیشکش می نماییم .

محصولی با عنوان «مجموعه کتاب های قوانین تحریری »‌دارای میژگی هایی چشمگیر برای فراگیری آسان تر و افزایش توان علمی برای فزایندگی ضریب موفقیت در آزمون های حقوقی.

در مجموعه ی «قوانین تحریری»:

1- متن هر ماده به صورت مشکی نگاشته شده است .

2-واژگان دشوار و اصطلاحات مشکل هرماده ،استخراج،معنی و به صورت رنگی درج شده است .

3-ذیل هر ماده ،آرای وحدت مربوطه به صورت رنگی و با شماره و تاریخ چاپ شده است.

4-ذیل هر ماده ،مواد دیگر مرتبط با آن به شکل رنگی ،مشخص و ارائه گردیده است.

5-فاصله مناسب معادل چهار سطر بیان مواد،برای حاشیه نویسی و یادداشت توضیحات هردرس در نظر گرفته شده است .

* این مجموعه در زمان برگزاری سی امین نمایشگاه بین الملی تهران با20% تخفیف در غرفه انتشارات چتردانش واقع در سالن 105 غرفه شماره 106 ،عرضه می شود.

 


برای مشاهده بخشی از کتاب آیین دادرسی مدنی کلیک نمایید.


برای مشاهده بخشی از کتاب حقوق تجارت کلیک نمایید.


برای مشاهده بخشی از کتاب مدنی کلیک نمایید.


برای مشاهده بخشی از کتاب مجازات اسلامی کلیک نمایید.


برای مشاهده بخشی از کتاب آیین دادرسی کیفری کلیک نمایید.برچسب ها: سال نو ...اندیشه نو ... کتاب نو مجموعه قوانین تحریری با ویژگی های ممتاز