با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاه نکات کاربردی قانون ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی

نکات کاربردی قانون ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی

از ساعت 16:30 امروز سه شنبه 10 اسفند ماه 95 کارگاه نکات کاربردی قانون ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی با حضور جناب آقای دکتر عباس میرشکاری(استاد دانشگاه علوم قضایی) به مدت 3 ساعت برگزار و تا ساعت 19:30 ادامه خواهد داشت .


برچسب ها: کارگاه نکات کاربردی قانون ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی