با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نشست تخصصی و کاربردی / نقش رمز گشایی و باز خوانی اسناد در تصمیم گیری های قضایی کشور

«نشست تخصصی و کاربردی»

از ساعت 15 امروز جمعه 6 اسفند ماه 95، نشست تخصصی و کاربردی «نقش رمز گشایی و باز خوانی اسناد و مدارک آرشیوی وخطوط پیچیده تاریخی در تصمیم گیری های قضایی کشور(شامل : اسناد دیوانی ، شرعی و سیاقیه و ...) » با حضور استاد محسن روستایی آغاز گردیده و تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت .


برچسب ها: نشست تخصصی و کاربردی