با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آماده باش برای آمادگی آزمون وکالت 95

Untitled Document

آماده باش برای آمادگی آزمون وکالت95اولین دوره کلاس های آمادگی آزمون 95 موسسه چتردانش ازساعت 13 روز شنبه دوازدهم دیماه سال جاری ، باتدریس اصول فقه توسط استاد بنی صدر،و حقوق جزا توسط دکتر رستمی کلیدخواهد خورد .

دوره ی اول کلاس های آمادگی آزمون وکالت 95 ، باتدریس80 ساعت اصول فقه ،160 ساعت حقوق جزا ، 160 ساعت حقوق تجارت ، 280 ساعت حقوق مدنی ، 80 ساعت آیین دادرسی مدنی و 80 ساعت آیین دادرسی کیفری طی روزهای شنبه تا سه شنبه هرهفته برگزار و تا اواخر تیر ماه 95 تداوم خواهد داشت .دوره اول (جامع) آمادگی آزمون وکالت95
نام درس نام استاد روز ساعت کل ساعت
حقوق جزا دکتر رستمی شنبه 15:30-20:30 160
اصول فقه استاد بنی صدر شنبه 13-15 80
حقوق تجارت دکتر قربانی یکشنبه 13-20 160
حقوق مدنی استاد شعبانی دوشنبه 13-20 280
آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی سه شنبه 17-20:30 80
آیین دادرسی کیفری دکتر کامفر سه شنبه 13-16:30 80

برچسب ها: آزمون وکالت