با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برگزاری دوره کامل قوانین خاص جزایی و حقوقی ویژه آمادگی وکالت 94


برگزاری دوره کامل قوانین خاص جزایی و حقوقی ویژه آمادگی وکالت 94

درس قوانین خاص جزاییاولین جلسه دوره کامل قوانین خاص جزایی ویژه آمادگی وکالت 94 از ساعت 16 امروز جمعه 24 مهر 94 برگزار و تا ساعت20 ادامه خواهد داشت.
این کلاس به مدت 12 ساعت توسط دکتر کامفر تدریس می گردد.

 
برچسب ها: برگزاری دوره کامل قوانین خاص جزایی و حقوقی ویژه آمادگی وکالت 94