با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
شیوه‌نامه برگزاری «اختبار» منتشر شد

با توجه به تصویب ابتدایی شیوه‌نامه برگزاری اختبار در کمیسیون‌های مشترک کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز متن مصوب منتشر می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن شیوه‌نامه برگزاری اختبار بدین شرح است:

 

1- کارآموزان وکالت پس از اتمام دوره با تسلیم مدارک کارآموزی و اعلام ختم دوره، درخواست شرکت در اختبار را می نمایند.

 

2- پس از بررسی مدارک توسط کمیسیون، لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار کتبی و شفاهی حداقل 15 روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون اعلام شود.

 

3- اساتید اختبار حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری اختبار، انتخاب و معرفی می شوند.

 

4- حداقل 20 روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار، جلسه‌ای با حضور اعضای اختبار، نایب رییس کمیته یک و نماینده کمیسیون کارآموزی تشکیل می‌شود. در این جلسه، علاوه بر معارفه، بر نکات زیر تاکید می شود:

 

- هماهنگی اساتید هر درس برای طراحی سوال های کتبی و حتی المقدور شفاهی

- سوال ها، کاربردی و حاوی نکات عملی- وکالتی باشد.

- تعیین بارم نمره هر سوال و نیز هر قسمت مشخص از سوال به نحوی که تعادل لازم در تصحیح اوراق و تعیین نمره برقرار شود.

- سوال ها و بارم نمرات بین گروه اساتید هر درس محرمانه باقی می ماند.

- در صورتی که اساتید هر درس لازم بدانند نسبت به تایپ و تکثیر سوال‌ها اقدام نموده و بسته سوال ها را مهر و امضاء شده، نیم ساعت قبل از برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون کارآموزی تحویل می‌دهند. در غیر این صورت یک ساعت و نیم قبل از اختبار، در حضور حداقل یکی از اساتید، متن سوال‌ها توسط دفتر کمیسیون کارآموزی تایپ و تکثیر می‌شود.

- در برگه سوال، مدت زمان پاسخگویی و جواز استفاده از کتاب قانون یا عدم جواز آن ذکر می شود.

- اساتید هر درس، در زمان برگزاری اختبار درس مربوط، در محل حضور داشته و در صورت صلاحدید به سوال‌های کارآموزان پاسخ می دهند.

 

5- پس از پایان اختبار هر درس، پاسخ نامه ها کدگذاری شده، سربرگ حاوی مشخصات کارآموز جدا شده و در دفتر کمیسیون نگهداری می شود. پاسخ نامه‌ها (بدون سربرگ) بین اساتید هر درس تقسیم می شود.

 

6- پاسخ نامه ها ظرف یک ماه پس از اختبار کتبی تصحیح و به دفتر کمیسیون تحویل می شود. نمرات کتبی تا پایان اختبار شفاهی در دفتر کمیسیون محفوظ می ماند.

 

7- ظرف ده روز پس از اختبار کتبی اساتید هر درس ، برنامه زمان برگزاری اختبار شفاهی را تعیین و به دفتر کمیسیون اعلام می کنند. در صورت نیاز ، هر گونه تغییری با هماهنگی استاد مربوط بعمل می آید. تغییرات به نحوی انجام می شود که کارآموزان از حداقل دو روز قبل مطلع شوند.

 

8- دفتر کمیسیون کارآموزان را در گروه های مختلف تقسیم بندی می کند. تعیین گروه ها به نحوی است که استاد تصحیح کننده پاسخ نامه ها و استاد اختبار شفاهی، در هر گروه، واحد نباشند. جابجایی کارآموزان در گروه ها منوط به تایید کمیسیون است.

 

9- نتیجه اختبار شفاهی به تدریج یا در پایان توسط استاد مربوط به دفتر کمیسیون تحویل می شود.

 

10- اعضای کمیسیون ضمن هماهنگی با دبیر در جلسات اختبار شفاهی حضور می یابند.

 

11- دفتر کمیسیون پس از ثبت نمرات کتبی و شفاهی ، مراتب را به تایید استاد مربوط می رساند.

 

12- پس از تکمیل لیست نمرات و معدل گیری، جلسه مشترکی با حضرر نایب رییس کمیته الف، اساتید اختبار و اعضای کمیسیون کارآموزی تشکیل و پس از تایید نهایی ، نتیجه به هیات مدیره گزارش می شود.

 

13- پس از اظهار نظر هیات مدیره در خصوص نتیجه اختبار ، کارنامه کارآموزان توزیع می شود.

 

14- کارآموزانی که به نمره یک یا چند درس اختبار کتبی اعتراض داشته باشند، مراتب اعتراض خود را کتباً و حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از موعد توزیع کارنامه، به دفتر کمیسیون اعلام می‌کنند.

 

15- اعتراض مربوط به هر درس، توسط اساتید همان درس به طور جمعی بررسی می شود و افزایش نمره، منوط به تایید اکثریت اساتید درس مربوط است.

 

از وکلا و کارآموزان دعوت شده که ظرف دو هفته نظر خود را نسبت به شرح وظایف مذکور، به منظور بررسی و در صورت لزوم لحاظ در تصویب نهایی به طور کتبی به دفتر کمیسیون کارآموزی ارائه کنند.
برچسب ها: اختبار