با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

استان: اصفهان شهر: اصفهان
آدرس: مرداویج - حد فاصل کانون زبان و پارک مرداویج - پلاک 54 - موسسه آموزش عالی آزاد برهان
کد شهر: 031 تلفن: 95021042
مدیریت: همراه مدیریت: 09382055415
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری:استان: اصفهان شهر: نجف آباد
آدرس: خیابان قدس غربی- نرسیده به بسیج دانش آموزی موسسه حقوقی قانون بنیان ایرانیان
کد شهر: 031 تلفن: 42641059
مدیریت: 09132306315 همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری: 9 الی 12:30 - 15:30 الی 20استان: اصفهان شهر: کاشان
آدرس: میدان شهید منتظری - ابتدای بلوار شهید خادمی - روبروی بانک سپه.
کد شهر: 031 تلفن: 55443825
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری: 9:30 الی 13 - 17:30 الی 19:30استان: اصفهان شهر: شهررضا
آدرس: خیابان شهید بهشتی - روبروی خیابان طباطبایی - پاساژ ملت
کد شهر: 031 تلفن: 53241022
مدیریت: همراه مدیریت: 09140065112
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری: 9 الی 12 - 16 الی 19:30استان: اصفهان شهر: زرین شهر
آدرس: روبروی مسجد اعظم - مجتمع تجاری اداری الغدیر - طبقه 2 . واحد 308 موسسه حقوقی عدل آفرین یاسین
کد شهر: 031 تلفن: 52224278
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری:استان: اصفهان شهر: اردستان
آدرس: خیابان امام خمینی، روبروی بانک انصار، جنب چاپ طلوع
کد شهر: 031 تلفن: 54247301
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری:استان: اصفهان شهر: گلپایگان
آدرس: خیابان امام خمینی،مجتمع تجاری نگین،طبقه پایین،پلاک 4
کد شهر: 031 تلفن: 57453768
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری:استان: اصفهان شهر: مبارکه
آدرس: خیابان امام خمینی،روبروی مسجد جامع،ساختمان عباس پور
کد شهر: 031 تلفن:
مدیریت: همراه مدیریت:
آدرس سایت: آدرس ایمیل:
ساعت کاری: