با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون مشاوران حقوقی

Untitled Document

 

 

ردیف عنوان کتاب نویسنده

حقوق مدنی
1 قانون يار حقوق مدني عبدالله رضا زاده پاشا
2 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق مدنی دکتر قربانی

آیین دادرسی مدنی
3 قانون يار آیين دادرسي مدني صابر خليل نژاد كياسري
4 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی
5 مختصر آیین دادرسی مدنی گلریز قائم مقامیحقوق جزا
6 قانون يار مجازات اسلامي گروه علمي چتر دانش
7 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزا گروه علمی چتر دانش
آیین دادرسی کیفری
8 قانون يار آیين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 گروه علمی چتر دانش
9 1000 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری یحیی بخشی - امیر بخشی
تجارت
10 قانون يار حقوق تجارت وحيد اميني
11 مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای حقوق تجارت دکتر مجید قربانی لاچوانی
حقوق ثبت
12 قانون یار حقوق ثبت انتشارات چتر دانش
13 500پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی
14 مجموعه حقوق و مقررات ثبتی انتشارات چتر دانش
امور حسبی
15 قانون یار امورحسبی سید مجتبی موسوی -قائم الدین شعبانی
متون فقه
16 تحریر الوسیله امام خمینی
17 فقه الوکالة سید علی بنی صدر
18 تست فقه‌الوکاله سید علی بنی صدر

 

 

 

 

 

 
برچسب ها: منابع آزمون مشاوران حقوقی