با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
شماره همراه :
آخرین مدرک تحصیلی
با معدل:
از دانشگاه:
داوطلبان تشكيل دوره هم ميتوانند دوره را پيشنهاد و استاد مجربي در اين زمينه معرفي نمايند ويا اساتيد ومدرسين نيز خواستار تشكيل دوره ها ميباشندكه بايد بدقت به سوالات مطروحه پاسخ دهند.
نام دوره پیشنهادی:
نام مدرس:
فارغ التحصیل رشته یا گرایش:
تلفن های تماس مدس:
علت پیشنهاد دوره:
سابقه تدریس این دوره توسط مدرس و مجری برگزاری دوره:
سرفصل های مورد بحث در این دوره: