با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جهت رزرو سلسله نشست های گفتمان حقوقی نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن همراه خود را در فرم زیر وارد نمایید

نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
 


جهت اطلاع از کارگاه های کاربردی اینجا را کلیک نمایید

عنوان: سمینار کاربردی ذهن برتر
سخنران: دکتر محمد سیدا
تاریخ :13 خرداد 95
عنوان: نقد تئوری ارکان در رسیدگی پرونده های مدنی
سخنران: دکتر  حسین اعظمی
تاریخ : 12 آبان 94
عنوان: مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در پرتو قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سخنران: دکتر عباس تدین
تاریخ : 15 شهریور 94
عنوان: ابطال واجرای آرای داوری
سخنران: دکتر رسول کشکولی
تاریخ : 28 مرداد 94
عنوان: ایرادات و طواری دادرسی
سخنران: دکتر بهرام بهرامی
تاریخ : 21 مرداد 94
عنوان: ضوابط کلی حاکم بر تنظیم قراردادها
سخنران: دکتر حسین اعظمی
تاریخ : 7 مرداد 94
عنوان: تحت نظر ونظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
سخنران: دکتر محمد آشوری
تاریخ : 6 مرداد 94عنوان: اسناد رسمی از دیدگاه حقوق ثبت و مقررات ابطال اسناد رسمی واسناد مالکیت
سخنران: دکتر تفکریان
تاریخ : 30 تیر 94
عنوان: قرار های تامین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سخنران: دکتر حمید دلیر
تاریخ : 10 تیر 94
عنوان: تحولات حقوقی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
سخنران: دکتر محمد مهدی ساقیان
تاریخ : 8 تیر 94

عنوان: شرط وجه التزام در قولنامه‌ها
سخنران: دکتر عباس کریمی
تاریخ : 25 خرداد 94

عنوان: صلاحیت و دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری
سخنران: دکتر ولی رستمی
تاریخ : 11 خرداد 94

عنوان: بررسی برخی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در حوزه حقوق جزای اختصاصی
سخنران: دکتر حسین میر محمدصادقی
تاریخ : 6 خرداد 94


عنوان:هم‌اندیشی جامعه حقوقدانان در ارتباط با لایحه جامع وکالت
سخنرانان:دکتر محمو‌د‌کاشانی ،دکتر محمدعلی پورمختار ،دکتر باقرشاملو
تاریخ : 22 اردیبهشت 94عنوان: بررسی نحوه اعمال قاعده حل تعارض ایران در دعاوی بین المللی
سخنران: دکتر نجاد علی الماسی
تاریخ : 26فروردین 94


عنوان: معرفی رشته حقوق نفت و گاز و بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو
سخنران: دکتر سید نصرالله ابراهیمی
تاریخ : 14 اسفند 93


جهت دریافت فایل صوتی همایش معرفی رشته حقوق نفت و گاز و بررسی چالش ها و فرصت های پیش رو با سخنرانی دکتر سید نصرالله ابراهیمی کلیک کنیدعنوان: صندوق تامین خسارت های بدنی
سخنران: دکتر محسن ایزانلو
تاریخ : 21 بهمن 93


جهت دریافت فایل صوتی همایش صندوق تامین خسارت های بدنی با سخنرانی دکتر محسن ایزانلو کلیک کنید
عنوان: نقش دادرس در رسیدگی های قضایی
سخنران: دکتر محمد جواد صفار
تاریخ :16 بهمن 93


عنوان: تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن
سخنران: دکتر عباس کریمی
تاریخ : 2 بهمن 93

جهت دریافت فایل صوتی همایش تحلیل رای وحدت رویه در خصوص جبران کاهش ارزش ثمن با سخنرانی دکتر سید عباس کریمی کلیک کنیدعنوان:همایش نو آوری و نارسایی هایی قانون جدید حمایت خانواده
سخنران: دکتر سید حسین صفایی
تاریخ : 13 آذر 93
عنوان:اعتباراعمال مدیران شرکت های سهامی پس ازاتمام دوره مدیریت
سخنران: دکتر محمد رضا پاسبان
تاریخ : 4 دیماه 93