با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آزمون آزمایشی -آموزشی۱۰۰٪ شبیه سازی جامع ویژه وکالت۹۸ ( ۳آبان )
2 مرحله آزمون آزمایشی جامع قضاوت 98 ( 98 )
اردوی سوم آموزشی 22 روزه آمادگی وکالت 98 ( 98/07/06 )
دوره دو روزه حقوق تجارت 3 - اسناد تجاری ( 98/06/22 )
حقوق ثبت مختص آزمون مشاوران 98 ( 98/06/28 )
دوره یک روزه قوانین خاص جزایی ( 98/06/15 )
دوره هفتم آمادگی وکالت 98 ( ۲۳مرداد )
اردوی۲۲روزه آمادگی وکالت۹۸ظرفیت باقیمانده۱۸نفر ( ۵شهریور )
دوره مرور و جمع بندی و نکته گویی وکالت 98 ( اواخر شهریور )
دوره نکته گویی مفهومی-تست موضوعی آمادگی وکالت۹۸ ( اواخر شهریور )
دوره 2 روزه حقوق تعهدات (مدنی 3) ( 1398/06/12 )
تحلیل یک روزه سوالات۱۰سال اخیراصول فقه آزمون وکالت ( 1398/07/05 )
آموزش تست زنی ۱۲روزه آمادگی وکالت۹۸ ( نیمه شهریور )
بیست۲۰مرحله آزمون آزمایشی۱۰۰٪شبیه سازی شده وکالت ۹۹ ( ۹ اسفند )
دوره (۱) ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹همراه با تسهیلات ویژه ( نیمه اول آذر )
دوره(۲)ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹ با تسهیلات ویژه ( نیمه دوم آذر 98 )
دوره (3) ویژه آمادگی آزمون وکالت۹۹همراه با تسهیلات ویژه ( دی 98 )